Om Tyresö

Hela denna webbsida handlar om vad som händer i Tyresö Kommun och vad man kan göra här. Vi har i många år skrivit artiklar, fotograferat och filmat olika spännande platser i Tyresö och fortfarande finns det massor som vi inte har hunnit nämna. Trots att Tyresö inte är så jättestort jämfört med andra kommuner så är det alltså väldigt rikt på vacker natur, restauranger, aktiviteter mm. Och Tyresö fortsätter hela tiden utvecklas och förbättras. Allt fler naturreservat bildas i Tyresö, för att bevara den fantastiska naturen, samtidigt som de bebodda delarna av Tyresö fortsätter byggas ut och få allt finare och bättre bostäder.

Lite kort om Tyresö Kommuns historia

Omkring 3000 år f.Kr. tror man att människor först anlände till Tyresö. På 600-talet började man permanent bosätta sig i Tyresö. Som bevis på detta finns gravar och andra kvarlevor.

Under 1600-talet byggdes Tyresö Slott och Tyresö Kyrka. Mellan 1500-talet och 1800-talet var Tyresö ett industricentrum i Stockholm, tack vare vattenkraftverken som byggdes mellan några av Tyresös många sjöar. På Tyresös kommunvapen finns till och med tre vattenhjul, som symboliserar verken i Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen.  Nu för tiden finns inga av dessa vattenkraftverk kvar i Tyresö.

Från och med 1950-talet började Bollmora växta riktigt ordentligt. Tyresö Kommun hade 5000 invånare och behövde expandera, men hade inte möjlighet att finansiera bygge. Därför infördes lagen Lex Bollmora, som tillät kommunala fastighetsbolag att bygga bostäder utanför sin egna kommun. Bygget i Tyresö och Bollmora blev väldigt aktivt och år 1965 invigdes Bollmora Centrum, som nu är känt som Tyresö Centrum.

Tack vare denna plötsliga expansion har befolkningen i Tyresö även ökat otroligt mycket. Mellan år 1950 och år 2000 har befolkningen gått från 5 000 till cirka 40 000 och därför hade Tyresö den kraftigaste befolkningsökningen under perioden 1950-2000.

Idag har Tyresö cirka 47 000 invånare och trots att det är en av de allra minsta kommunerna i Sverige (plats 276 av 290) area-mässigt, så är det på plats 49 befolkningsmässigt.

Områden och vattendrag i Tyresö Kommun

Tyresö Kommun brukar delas in i områdena Bollmora, Trollbäcken, Östra Tyresö, Tyresö Strand och Tyresta nationalpark/naturreservat. Men går man in i lite mer detalj så är alla dessa mindre områden delar av Tyresö:

Trollbäcken, Farmarstigen, Persudde, Fornudden, Sofieberg, Södergården, Skälsätra, Hanviken, Lindalen, Bollmora, Tyresö Centrum, Petterboda, Fårdala, Krusboda, Nyfors, Öringe, Tyresö Strand, Gimmersta, Gamla Tyresö, Orrnäset, Solberga, Raksta, Bergholm, Nytorp, Tegelbruket, Trinntorp, Sjöberga, Brevik, Ällmora, Dyvik, Dyviksudden och Vissvass.

I Tyresö finns även följande sjöar och dammar:

Albysjön, Barnsjön, Drevviken, Droppen, Fatburen, Grändalssjön, Karptjärn, Kolardammarna, Lanan, Lillströmsträsk, Långsjön, Mörtsjön, Nedre dammen, Stensjön, Trehörningen, Tyresö-Flaten, Åva träsk, Ällmora träsk och Öringesjön.

Värt att veta om Tyresö Kommun

I Tyresö bor Stockholms läns mest nöjda invånare, enligt SCB. År 2015 svarade hela 97,2 % i Tyresö att de är nöjda med livet i länet, vilket är en fantastiskt bra siffra.

Tyresö kommun är en av få kommuner i Stockholms län som inte har någon spårtrafik alls. Trots att förslaget har diskuterats många gånger, så har Tyresöborna och kommunstyrelsen beslutat att tunnelbana eller liknande inte önskas i kommunen. Transport till och från Tyresö fungerar redan utmärkt med buss i linjetrafik. Det hjälper hålla Tyresö lugnare och spara plats för natur och bostäder.

Enligt årliga undersökningen ”Bäst att bo” av tidningen Fokus är Tyresö den 3:e bästa familjekommunen i hela landet! Så bra är det alltså för familjer att bo i Tyresö.

Hela 43% av Tyresö Kommun består av naturreservat och nationalpark. I Tyresö bryr man sig alltså väldigt mycket om den vackra naturen som präglar kommunen.

Utbildning i Tyresö Kommun

I Tyresö kommun finns många bra möjligheter för utbildning. Det finns ett stort urval av förskolor och grundskolor i Tyresö, både kommunala och privatägda. Förutom detta finns även Tyresö gymnasium och möjligheter för vuxenutbildning. Nedan är en tabell över kommunala och fristående grundskolor i Tyresö kommun, där man även kan se vilka områden de är i. Om ni funderar på att flytta till Tyresö eller nyligen har gjort det och letar efter skolor i närheten så hoppas vi att det hjälper!

Centrum   Trollbäcken
Bergfotens skola F – 6 Fornuddens skola F – 6
Fårdala skola F – 6 Hanvikens skola F – 6
Njupkärrs skola F – 6 Kumla skola F – 9
Nyboda skola 7 – 9 Sofiebergsskolan F – 3
Stimmets skola F – 6 Östra Tyresö
Tyresö Montessoriskola F – 6 Strandskolan F – 9
Engelska skolan 4 – 9 Tyresö skola F – 9
Krusboda Brevik skola F – 6
Dalskolan 7 – 9 Övriga
Krusboda skola F – 6 Kunskapsskolan 6 – 9

För gymnasiala studier i Tyresö erbjuder Tyresö Gymnasium ett stort urval av olika yrkesinriktade gymnasieprogram. Om man vill få en utbildning i Tyresö Kommun som vuxen så finns även Centrum för Livslångt Lärande (C3L). Där kan man gå SFI-kurser, yrkesutbildningar, komvux, distanskurser mm.

I fall man söker sommarjobb eller praktik så har Tyresö Kommun fantastiska möjligheter för det och stödjer de som bor här med att hitta en plats.

Södertörn

Tyresö är en del av Södertörn. Södertörn är Sveriges tredje största ö och på den finns flera stora och små kommuner. Kommunerna som är en del av Södertörn är Botkyrka kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Nacka kommun, Nynäshamns kommun, Salems kommun, Stockholms kommun, Södertälje kommun och Tyresö kommun. Kommunerna ingår i s.k. Södertörnssamarbetet för att stärka kommunala och regionala utvecklingen.

Områdena som Södertörns kommuner samarbetar inom är Infrastruktur, Klimat, Näringsliv och Högskola samt Olikhet och Mångfald. Flera organisationer och förbund är ett direkt resultat av detta samarbete. Exempelvis Södertörns Brandförsvarsförbund, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Samordningsförbundet Östra Södertörn och flera andra. Det är ett stort och starkt samarbete som har resulterat i mycket gott, både för Södertörn och för andra kommuner.

Genom ett välstrukturerat samarbete har Södertörns kommuner exempelvis minskat utsläppen av koldioxid och skadliga partiklar med 70% under år 2017. Det är självklart inte endast bra för Södertörn, utan även för Stockholm, alla dess kommuner och egentligen även resten av Sverige och världen.

Kommunerna på Södertörn har mycket vacker natur och väldigt mycket bevarad natur. Eftersom mycket inte är bebyggt ännu så satsar Södertörn och dess kommuner på att skapa 100 000 nya arbetsplatser tills år 2030 och även många tillräckligt många bostäder och infrastruktur för att stödja detta. Södertörn är alltså konstant växande och blir allt bättre och bättre. Kommunerna i Södertörn är kanske inte de allra största i Sverige, men ändå är de några av de allra kändaste och mest inflytelserika kommunerna i hela landet.

 

© 2018 Bo I Tyresö, Webbdesign skapad av BliStar AB

Välkommen till Bo i Tyresö!

För att kunna fortsätta regelbundet tillverka och producera intressant material för alla Tyresöbor och Tyresöintresserade behöver vi ert stöd. Vänligen, prenumerera på vår YouTube-kanal och gå mer i vår Facebook-grupp. Det hjälper oss väldigt mycket, samtidigt som det gör så att ni aldrig missar några spännande nyheter från oss.

 

Hoppa till verktygsfältet