Om Tyresö

Hela denna webbsida handlar om vad som händer i Tyresö Kommun och vad man kan göra här. Vi har i många år skrivit artiklar, fotograferat och filmat olika spännande platser i Tyresö och fortfarande finns det massor som vi inte har hunnit nämna. Trots att Tyresö inte är så jättestort jämfört med andra kommuner så är det alltså väldigt rikt på vacker natur, restauranger, aktiviteter mm. Och Tyresö fortsätter hela tiden utvecklas och förbättras. Allt fler naturreservat bildas i Tyresö, för att bevara den fantastiska naturen, samtidigt som de bebodda delarna av Tyresö fortsätter byggas ut och få allt finare och bättre bostäder.

Lite kort om Tyresö Kommuns historia

Omkring 3000 år f.Kr. tror man att människor först anlände till Tyresö. På 600-talet började man permanent bosätta sig i Tyresö. Som bevis på detta finns gravar och andra kvarlevor.

Under 1600-talet byggdes Tyresö Slott och Tyresö Kyrka. Mellan 1500-talet och 1800-talet var Tyresö ett industricentrum i Stockholm, tack vare vattenkraftverken som byggdes mellan några av Tyresös många sjöar. På Tyresös kommunvapen finns till och med tre vattenhjul, som symboliserar verken i Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen.  Nu för tiden finns inga av dessa vattenkraftverk kvar i Tyresö.

Från och med 1950-talet började Bollmora växta riktigt ordentligt. Tyresö Kommun hade 5000 invånare och behövde expandera, men hade inte möjlighet att finansiera bygge. Därför infördes lagen Lex Bollmora, som tillät kommunala fastighetsbolag att bygga bostäder utanför sin egna kommun. Bygget i Tyresö och Bollmora blev väldigt aktivt och år 1965 invigdes Bollmora Centrum, som nu är känt som Tyresö Centrum.

Tack vare denna plötsliga expansion har befolkningen i Tyresö även ökat otroligt mycket. Mellan år 1950 och år 2000 har befolkningen gått från 5 000 till cirka 40 000 och därför hade Tyresö den kraftigaste befolkningsökningen under perioden 1950-2000.

Idag har Tyresö cirka 47 000 invånare och trots att det är en av de allra minsta kommunerna i Sverige (plats 276 av 290) area-mässigt, så är det på plats 49 befolkningsmässigt.

Områden och vattendrag i Tyresö Kommun

Tyresö Kommun brukar delas in i områdena Bollmora, Trollbäcken, Östra Tyresö, Tyresö Strand och Tyresta nationalpark/naturreservat. Men går man in i lite mer detalj så är alla dessa mindre områden delar av Tyresö:

Trollbäcken, Farmarstigen, Persudde, Fornudden, Sofieberg, Södergården, Skälsätra, Hanviken, Lindalen, Bollmora, Tyresö Centrum, Petterboda, Fårdala, Krusboda, Nyfors, Öringe, Tyresö Strand, Gimmersta, Gamla Tyresö, Orrnäset, Solberga, Raksta, Bergholm, Nytorp, Tegelbruket, Trinntorp, Sjöberga, Brevik, Ällmora, Dyvik, Dyviksudden och Vissvass.

I Tyresö finns även följande sjöar och dammar:

Albysjön, Barnsjön, Drevviken, Droppen, Fatburen, Grändalssjön, Karptjärn, Kolardammarna, Lanan, Lillströmsträsk, Långsjön, Mörtsjön, Nedre dammen, Stensjön, Trehörningen, Tyresö-Flaten, Åva träsk, Ällmora träsk och Öringesjön.

Värt att veta om Tyresö Kommun

I Tyresö bor Stockholms läns mest nöjda invånare, enligt SCB. År 2015 svarade hela 97,2 % i Tyresö att de är nöjda med livet i länet, vilket är en fantastiskt bra siffra.

Tyresö kommun är en av få kommuner i Stockholms län som inte har någon spårtrafik alls. Trots att förslaget har diskuterats många gånger, så har Tyresöborna och kommunstyrelsen beslutat att tunnelbana eller liknande inte önskas i kommunen. Transport till och från Tyresö fungerar redan utmärkt med buss i linjetrafik. Det hjälper hålla Tyresö lugnare och spara plats för natur och bostäder.

Enligt årliga undersökningen ”Bäst att bo” av tidningen Fokus är Tyresö den 3:e bästa familjekommunen i hela landet! Så bra är det alltså för familjer att bo i Tyresö.

Hela 43% av Tyresö Kommun består av naturreservat och nationalpark. I Tyresö bryr man sig alltså väldigt mycket om den vackra naturen som präglar kommunen.

 

© 2016 Bo I Tyresö, Webbdesign skapad av BliStar AB